Tarcica Dębowa - Jesionowa i Obrzynana - Fryzy Dębowe Cena za m3


Praktyczne wykorzystanie tarcicy

Tarcicą określa się wszystkie produkty drzewne, które powstają w wyniku przetarcia okrągłego drewna przy pomocy traków. Poszczególne rodzaje tarcicy różnią się między sobą między innymi ze względu na stopień obróbki danego drewna, a także wymiary uzyskanych w ten sposób, gotowych elementów. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się tarcica obrzynana, tarcica dębowa i jesionowa oraz fryzy dębowe.


Tarcica nieobrzynana i obrzynana

Rodzaj uzyskanej w procesie przetarcia tarcicy w dużym stopniu zależy od tego, jak bardzo zaawansowana jest obróbka drewna. Tarcica może być nieobrzynana, jeżeli po wykonaniu obróbki jej krawędzie pozostają z korą. Natomiast tarcica obrzynana uzyskiwana jest poprzez obróbkę wszystkich czterech krawędzi, w wyniku czego posiadają one strukturę regularną. Otrzymane w wyniku przetarcia sortymenty mogą również posiadać rozmaite rozmiary. W ich klasyfikacji kluczową rolę odgrywa grubość przekroju poprzecznego elementu lub wymiary jego przekątnej.

 

 

Rodzaje tarcicy

W kolejności od najmniejszych do największych elementów, wyróżnia się przede wszystkim:

 • deski, jeżeli ich grubość nie wykracza poza 40 milimetrów,
 • bale, których grubość nie może być większa niż 100 milimetrów,
 • listwy, które posiadają przekrój poprzeczny nie wykraczający poza wymiary 29 x 70 milimetrów,
 • łaty, których maksymalny przekrój poprzeczny może wynosić najwyżej 75 x 140 milimetrów,
 • belki, które nie mogą liczyć więcej niż 180 x 180 milimetrów,
 • krawędziaki, o maksymalnych wymiarach 220 x 280 milimetrów.


Rodzaj tarcicy podzielić można również według gatunku drewna, z którego zostaje ona przygotowana. Do najczęściej wykorzystywanych należy m.in. tarcica dębowa, z której pozyskać można również fryzy dębowe. Popularna jest także tarcica sosnowa, tarcica jesionowa, tarcica świerkowa czy tarcica bukowa.


Przechowywanie tarcicy

Żeby tarcica mogła zostać wykorzystana do różnych celów, musi być utrzymywana w określonej formie. W tym celu jeszcze przed zaimpregnowaniem i zabezpieczeniem, drewno jest w odpowiedni sposób przechowywane. Zazwyczaj tarcica jest układana na świeżym powietrzu lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu, w deskach o określonej grubości. Przechowalnia wymaga jednak odpowiednio wysokiej temperatury, ponieważ drewno musi mieć zapewniony wystarczający przepływ powietrza.


Zastosowanie tarcicy

Tarcica służy do produkcji wielu zaawansowanych produktów drewnianych, bywa wykorzystywana w branży meblowej i ciesielstwie, a także stolarce okiennej i drzwiowej. Z tarcicy wykonuje się również więźbę dachową, przez co ma ona ogromne znaczenie dla całej konstrukcji. Dlatego tego typu drewno musi być pozbawione jakichkolwiek wad oraz bardzo wytrzymałe. Ma to wpływ również na cenę, która zależy m.in. od gatunku wykorzystanego drewna i jego jakości.

 

Tarcica jest produktem powstałym w wyniku przetarcia drewna okrągłego na trakach.

 

 

W ofercie naszej posiadamy:

tarcicę obrzynaną, bez kory, o równoległych krawędziach, o wymiarach:
 • grubość: 27/ 35/ 40/ 52/ 65/ 80 mm
 • szerokość:  150 mm i szersze ( w każdej grubości dopuszczalne 10% w wymiarze 100- 1400 mm)
 • długość: 1000- 4500 mm

tarcicę nieobrzynaną, o wymiarach:

 • grubość: 27/ 35/ 40/ 52/ 65/ 80 mm
 • szerokość: 150 mm i szersze
 • długość: 2500- 5000 mm


W przypadku zapotrzebowania na  gatunki tarcicy których Państwo u nas nie znaleźli prosimy o kontakt.

Nasze drewno jest poparte certyfikatem FSC

Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie klejonki dębowej.

 Tarcica Dębowa i Jesionowa Praktyczne Wykorzystanie Tarcicy i Cena za m3 w firmie Kampawood

 

Zapisz

Dostępne gatunki krajowe:

 

Dostępne gatunki egzotyczne:

Drewno KAMPA Mariusz Czaplejewski © 2014, wszystkie prawa zastrzeżone.
Profesjonalne strony WWW: Baltic Trade